Hvis du vurderer a overstyre den etablerte posisjonen ved a skarpe kaloriinntaket ditt drastisk, svarer ditt sinn ved a senke metabolismen og bremseaktiviteten. Derefter far du igjen en overskytende vekt du har plassert feil. rnEdende forhold og helsevesenet ForholdVikkeavfall medisinske prosedyrer er ikke en behandling for foring av problemer.

Og det er helsemessige plager, denne typen hypothyroidisme, som ogsa kan gi vektinntak. Derfor er det avgjorende at du utforer med legen din for a v?re sikker pa at du ikke har en situasjon som ma handteres med medisiner og radgivning. RnOptions for TreatmentrnFor enhver person som har sett et poundsreduksjonsprogram, er det sikkert ingen mangel pa valg. I virkeligheten, for a kvalifisere for dekning dekning av overvekt nedgang kirurgiske prosedyrer, mange forsikringsselskaper trenger folk til a ha en bakgrunn av medisinsk overvaket overvekt nedgang innsats. rnrnMest ikke-kirurgiske kroppsvektreduksjonssystemer er prim?rt basert pa en blanding av diettregime / atferdsendring og vanlig fysisk trening.

 • Kirurgisk behandling og skjonnhetsmetoder
 • Kirurgisk behandling eller kosmetiske mater
 • Kirurgisk behandling sammen med kosmetiske teknikker
 • Kirurgisk behandling ogsa kosmetiske behandlinger
 • Plastikkirurgi og skjonnhetsprosedyrer

Dessverre har selv de mest nyttige tiltakene etablert for a lykkes for bare en beskjeden prosentdel av sufferers. Det er tiln?rmet at mye mindre enn fem% av enkeltpersoner som deltar i ikke-kirurgiske pund tap applikasjoner vil kaste et viktig volum av vekt og opprettholde den nedgangen i en lengre periode. I henhold til landsomfattende institutter for helse gjenvinner mer enn nitti prosent av alle i disse programmene sin vekt pa 1 ar.

Vedvarende kroppsvektstap for klienter som er sykelig overvektige, er enda toffere a oppna. Virkelig alvorlige velv?retrusler har blitt anerkjent for menn og kvinner som flytter fra diettprogram til diettprogram, utsetter kroppen for en ekstrem og kontinuerlig syklus med vektreduksjon og oppnas kjent som “yo-yo dieting.” RnrnFaktumet forblir at sykelig fedme er en avansert, multifaktoriell kronisk sykdom. rnrn For mange individer, trusselen om tap av vektoppgang etter gastrisk bypass livet fra ikke a fa operasjonen er okt enn utfordringene fra de oppnaelige problemene med a ha metoden. Det er det viktigste malet at i 2000 n?rmet seg 40.000 kroppsvektsavbruddskirurgiske behandlinger, og hvorfor American Culture for Bariatric Operational behandling anslar at det vil bli gjennomfort kirurgiske prosedyrer pa 50 000 pounds i 2001. Pasienter som har opplevd behandlingen og drar nytte av fordelene ved a rapportere fremskritt i sin hoye livskvalitet, sosiale samspill, psykologisk perfekt, ansettelsesutsikter og okonomisk tilstand. I kliniske eksperimenter spurte kandidater for prosedyren som hadde en rekke problemer med problemproblemer med velv?re hvorvidt de sikkert kunne operere eller ikke. Disse undersokelsene viser at utvalg av kirurgiske kandidater er avhengig av utrolig stive standarder og medisinske prosedyrer er et valg for storstedelen av klientene. rnVeight Decline Medisinske prosedyrer rnVigttaktoperasjon er nokkeloperasjoner.

Dens stigende bruk for a handtere morbid fedme er det endelige resultatet av noen fa komponenter: rnrnEn siste informasjon om de betydelige velferdsfarene ved morbid obesitas. Den forholdsvis reduserte fare og vanskeligheter i prosessene i forhold til ikke a ha surgeryren. Ineffektiviteten av dagens ikke-kirurgiske teknikker til produserer vedvarende kroppsvektreduksjon

 • Kirurgisk behandling sammen med kosmetiske behandlinger
 • Kosmetisk plastikkirurgi eller skjonnhetsprosedyrer
 • Plastikkirurgi sammen med kosmetiske teknikker
 • Kosmetisk plastikkirurgi og deretter skjonnhetsprogrammer
 • Kosmetisk kirurgi pluss skjonnhetsbehandlinger
 • Plastikkirurgi og ogsa kosmetisk kirurgi
 • Kosmetisk kirurgi og ogsa kosmetiske trinn

Kirurgisk prosedyre bor vurderes forst og fremst som en teknikk for a lindre svekkende, alvorlig lidelse.