PSV wil graag trainen in kleine groepen waarbij spelers specifieke aandacht krijgen. Dit kan zijn per linie of individueel gericht. De achterliggende gedachte is dat spelers op deze wijze beter begeleid worden en het rendement zal toenemen. PSV-trainers proberen jeugdspelers altijd positief stimulerend te coachen.

Vanaf het moment dat spelers bij PSV binnen komen ligt de aandacht vooral op tweebenigheid en functionele techniek. Dit wil simpelweg zeggen; een bal zo aan kunnen nemen dat je de volgende actie voort kunt zetten. Denk hierbij aan technieken als passen/trappen, dribbelen/drijven, aanname/passeren.

Trainers zijn in de jongste leeftijdscategorie dan ook vooral bezig met het coachen op tweebenigheid. Tactiek gebruik je nauwelijks in deze leeftijdscategorie. Spelers moeten vrij gelaten worden in hun keuzes op het veld. Later in de opleiding worden spelers meer positioneel opgeleid en vooral gericht op teamtactiek. Trainers coachen dan op teamafspraken binnen de speelwijze van PSV.