Vertaald naar de Soccer School worden door PSV dezelfde richtlijn aangehouden in het opleiden en trainen. Waarbij primair de PSV-beleving centraal staat. Het gaat om het kennismaken met de opleidingsvisie van PSV en het aanleren van trainingsmethodieken die PSV-spelers ook daadwerkelijk aangeleerd krijgen.

Spelers worden begeleid door trainers van PSV, dit wil zeggen dat de rol van de ouders overgenomen wordt op het moment dat de spelers het daadwerkelijke programma gaan volgen. De achterliggende gedachte is het zelfregulerende principe. Spelers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling maar worden hierin wel zorgvuldig begeleid door specialisten vanuit de PSV Jeugdopleiding.